เหรียญหลวงพ่อจันทร์ รุ่นแรก วัดตาเจี่ย ปี 2504

เหรียญหลวงพ่อจันทร์ รุ่นแรก ปี 2504 วัดราษฎร์บํารุง (วัดตาเจี่ย) จ.สมุทรปราการ

สร้างน้อยหายาก

ติดต่อ https://www.facebook.com/OldBar.co
ความคิดเห็น