รูปหล่อกายสังขาร หลวงปู่เดินหน วัดทุ่งสมอ

รูปหล่อกายสังขาร หลวงปู่เดินหน อิเกสาโร วัดทุ่งสมอ ปี 2516

ติดต่อ https://www.facebook.com/OldBar.coความคิดเห็น